สำรวจ www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกวันพรุ่ง!! จำต้องเตรียมความพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “พวกเราชนะ” ได้รับความสนใจจากพสกนิกรติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พสกนิกร เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่พสกนิกร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะใคร่ครวญจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพสกนิกรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับผลดีตอบแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงงานจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการคลังการคลังของเมือง พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบนักการเมือง พุทธศักราช 2535 แล้วก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็เริ่มกระทำสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ พสกนิกรสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” แล้วต่อจากนั้นจะมีรายละเอียดของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ แล้วก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการพวกเราชนะ แล้วก็มีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
แล้วก็เข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคล หน้านี้พสกนิกรจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบบริบรูณ์ ดังเช่นว่า ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำประมวลผล ให้คอยสักประเดี๋ยว ภายหลังประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการสำรวจคุณลักษณะ ตามข้อตกลงแผนการ

ถ้าเกิดพบปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 แล้วก็ แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)