ก่อนจะถึงวัน “สงกรานต์” ชวนอ่านตำนาน “นางสงกรานต์” เรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรู้จัก “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2564 เผยคำทำนายของดวงเมืองปีนี้

เทศกาล “วันสงกรานต์” เป็นตอนเวลาที่การเดินทางกลับถิ่นกำเนิดไปเยี่ยมบิดามารดาวงศ์วาน และก็ร่วมกิจกรรมตามจารีตประเพณีไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมีความสนใจทุกปีโน่นเป็น ความเชื่อถือเกี่ยวกับ “นางวันสงกรานต์” และก็คำทำนายดวงเมืองประจำปีในวันปีใหม่ไทย โดยปีนี้ นางวันสงกรานต์ประจำปี 2564 มีชื่อว่า “รากษสเทวี”


กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชื้อเชิญเปิดตำนาน “นางวันสงกรานต์” กันอีกครั้งและก็มาดูสิว่าปีนี้ “รากษสเทวี” เผยคำทำนายดวงเมืองปีนี้ว่ายังยังไงบ้าง?
1. รากษสเทวี “นางวันสงกรานต์” 2564 มีลักษณะอย่างไร?
คุณครูคฑา เคยชินบัญชร ให้ข้อมูลว่าสำหรับ “นางวันสงกรานต์” ประจำปี 2564 นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนตา มาเหนือหลังวรวาหะ (หมู) เป็นพาหนะ
2. เผยคำทำนายฝน ธัญญาหาร และก็ดวงเมือง
รากษสเทวี เป็นนางวันสงกรานต์ทุกวันอังคาร มีบทนำนายของปีนี้ว่า จะมีอันตรายกลางเมือง จะกำเนิดเพลิงภัยและก็โจรผู้ร้าย ผู้คนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนักแลฯ, วันพุธเป็น “วันเนา” ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนร้อน แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่, วันพฤหัสบดีเป็น “วันเถลิงศก” พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย อันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุภัณฑ์ทรัพย์สิน และก็เป็นสุขเป็นอย่างมากแลฯ, นางวันสงกรานต์ นอนหลับหลับเนตร (นอนตา) ในหลวงจะรุ่งเรืองดี
– เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า : ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
– เกณฑ์สายธารธิคุณ ปีนี้ตกราศีกรกฏ ชื่ออาโป (ธาตุน้ำ) : พยากรณ์ว่า น้ำมากมาย น้ำหลาก
– เกณฑ์พญางูให้น้ำ ปีนี้พญางูให้น้ำ 6 ตัว : พยากรณ์ว่า ฝนดีตลอดปี
– เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อปาปะ : กล้าในนา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะประสบทุกข์ตรากตรำโกรธแค้น เพราะเหตุว่าทุรกันดารอาหารบ้าง จะวิบัติเป็นอย่างมากแลฯ