ความคืบหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” จัดเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. สามัญชนกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. สามัญชนกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันและก็คนละครึ่ง และก็กรุ๊ปสามัญชนทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะพื้นฐานและก็การันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน และก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. สามัญชนกรุ๊ปผู้ที่ปรารถนาการช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านรวงและก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งหมด

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการ
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันช่วงวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส วัววิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับในการเพิ่มวงเงินโครงงาน พวกเราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.