อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์นา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้พสกนิกรที่มีใบสำมะโนครัวอยู่ใน จ.จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยควรจะเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนโอกาส “โมเดอร์นา” ซึ่งทยอยฉีดให้พสกนิกรไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธ.ค.) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้พสกนิกรสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์นา” จำนวน 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์รหัสเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • พสกนิกรเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีใบสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับประกันการพำนัก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการพำนัก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการพำนัก (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถพิจารณาสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 ธ.ค. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 ธ.ค.