แนวทางวิเคราะห์สิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว แม้ไม่เจอข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินแผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และคุ้มครองปกป้องความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขราคาผลิตผลตกอับจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” และน้ำท่วม ในขณะที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก ดังเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ช่วงเวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ เกษตรกรควรต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

ส่วนวิธีการวิเคราะห์สิทธิ์แผนการรับรองรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวพลเมือง พร้อมกดค้นหา
3. แม้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” แม้ไม่เจอข้อมูลการจดทะเบียน จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ