เช็กวันลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้จัดงานกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อแม้ การคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 ตุลาคม 64 )น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่ออนุรักษ์สืบต่อ รวมทั้งเกื้อหนุนประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่เป็นอันตรายสำหรับหน่วยงาน (COVID-Free Setting) รวมทั้งการคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางรวมทั้งมาตรการรณรงค์สำหรับเพื่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปราศจากสุรา เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งยังทางบกรวมทั้งทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชนในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเพิ่มวิธีการป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้มาร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดเลือกกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้ารวมทั้งออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งยังก่อนรวมทั้งข้างหลังการจัดงาน รวมทั้งทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง ถ้าหากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนรวมทั้งข้างหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าหากเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ รวมทั้งถ้าหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย รวมทั้งอยู่ในฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง รวมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานเจาะจงแจ่มชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แม้กระนั้นเชื่อว่าขนบธรรมเนียมนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีการจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระโคมไฟ” รวมทั้งมีหลักฐานจากแผ่นจารึกหลักที่ 1 เอ๋ยถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังที่กล่าวถึงมาแล้วน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างไม่ต้องสงสัย

ยิ่งไปกว่านี้ขนบธรรมเนียมการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งควรมีน้ำตามกระแสน้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือเทพเทวดาที่น้ำ ทั้งยังเป็นการแสดงความนับถือขออภัยที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และเป็นการบูชาเทพเทวดาตลอดจนรอยรอยพระบาท พระเจดีย์จุฬามณี อื่นๆอีกมากมาย ตามคติความศรัทธา จริงๆการลอยกระทงมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ

1. เพื่อขออภัยแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยรอยพระบาทรวมทั้งบูชาเทพเทวดาตามคติความศรัทธา

2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามยุคสมัย

3. เพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นของที่จำเป็นสำหรับเพื่อการดำรงชีวิต