S__

ราเมศ-พิธีกร ประชาธิปัตย์ ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง เลือก ตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร และ เขต 6 สงขลา

วันที่ 16 มกราคม 2525 นายราเมศ รัตนะเชวง พิธีกรพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งติดต่อประสานงานศูนย์กลาง ได้กล่าววันหลังปิดการโหวตออกเสียงเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพรว่า

พรรคประชาธิปัตย์ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องทั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพรและเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลาที่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจโหวตให้กับผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร นายอิสรวงศ์วาน มากสว่าง และในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา นางสาวเรียบร้อยร เกิดผล
นายราเมศกล่าวว่ากล่าวพรรคยืนยันว่ายึดวิธีการออกเสียง การหาเสียงยึดหลักความสุจริตเป็นที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลของการนับคะแนนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะรู้ถึงผลของการออกเสียงทั้งสองเขต และจะได้แถลงข่าวให้รู้อีกทีหนึ่ง