ประชาชน 60% กังวลจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมากไม่ไปเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวป้องกันวัววิดเข้มงวด ต้องการลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของพลเมืองทั้งประเทศ จำนวนทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงคราวแรกในตอนที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ พบว่า โดยมาก หรือร้อยละ 60.04 กล่าวว่า กังวลเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงาม ร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศครื้นครึก รื้นเริง ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด และร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามว่าภายหลังคลายล็อกและเปิดประเทศแล้ว พลเมืองพอใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆไหม พบว่า โดยมากหรือร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ยังคลุมเคลือ มีเพียงแต่ร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 และเมื่อถามว่าถ้าได้ไปประเพณีลอยกระทง พลเมืองจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าโดยมากหรือร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงสิ่งของธรรมชาติ ร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามหาความมั่นใจถัดมาตรการป้องกันวัววิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า โดยมากหรือร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างจะเชื่อมั่น และร้อยละ 4.86 กล่าวว่า เชื่อมั่นมาก

เมื่อถามหาสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวสำหรับในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจำต้องสมควร ระบายอากาศก้าวหน้า ไม่ยัดเยียด ชั้น 3 ร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ เพลิงไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 ร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ชั้น 5 ร้อยละ 41.52 กล่าวว่า ตรวจตราความแข็งแรงของโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 68.04 กล่าวว่า ละเว้นการไปสถานที่ยัดเยียด ชั้น 2 ร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพมากเพิ่มขึ้น ชั้น 3 ร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานร่าเริงลดน้อยลง ชั้น 5 ร้อยละ 39.90 กล่าวว่า ออมมากเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เมื่อถามหาสิ่งที่พลเมืองต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ร้อยละ 87.84 กล่าวว่า วัววิด-19 ชั้น 2 ร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ข้าวของแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความยากจน และ ชั้น ร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาด้านการเมือง