ด่วน ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำสั่งแต่ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายระนาบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดแจงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และ ผู้กำกับการ วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องบริบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวถึงแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวถึงแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป

ทั้งนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับผิดชอบไว้ ถ้าเกิดทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งดังที่กล่าวถึงแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที แม้กระนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อการแต่งเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news