ครม.รับรู้ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก-พัฒนาระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง แล้วก็จังหวัดสตูล เพื่อขับนโยบายแล้วก็โครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งของไทย ดังเช่นว่า โครงงานพัฒนาท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ โครงงานพัฒนาปรับปรุงแก้ไขท่าเรือภูเก็ต แล้วก็โครงงานนำสายติดต่อลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว แล้วก็ก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านโครงงานพัฒนาธุรกิจบริการดินแล้วก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มราคาแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากฐานราก โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป แล้วก็วิสาหกิจชุมชน แล้วก็โครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินในการประกอบอาชีพแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการครองที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 แก้ไขปัญหาที่ดินแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองแล้วก็การดูแลและรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 ควบคู่กับการปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนไทยทุกช่วงวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสด้านการศึกษาของผู้พิการแล้วก็ด้อยโอกาส แล้วก็จัดแจงเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ ส่งเสริมบริหารจัดแจงน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกแล้วก็บำรุงรักษาชายฝั่งทะเลแล้วก็รอบๆร่องน้ำกันตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาบอกว่า รัฐบาลปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการผลิตความสามารถในการแข่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง แล้วก็ส่วนราชการ นอกจากนั้น พัฒนาประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งเครือข่ายคมนาคมทางถนน การจัดการจัดแจงหายนะ ติดตามข้อความสำคัญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แล้วก็ 3.การเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงงานพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยเพียงพอ การปฏิบัติการตามนโยบายการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามอัธยาศัย ฯลฯ ดังนี้ นายกฯกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป